Våra värderingar

Trygghet

Allt vi gör ska skapa en känsla av trygghet för alla som är oroliga för framtida cancerdiagnoser och ett hopp för de som drabbas av cancer.

Kunskap

Förutom den breda och djupa kompetens som vårt team har, söker vi ständigt efter den senaste kunskapen för att ge de som drabbas av cancer bästa möjliga diagnostik, vård och stöd.

Trovärdighet

Hela vår verksamhet bygger på att våra kunder kan lita på att vi gör allt vi kan för att förbättra möjligheterna för de som drabbas av en cancer-diagnos. Det gör vi genom att ge tillgång till den senaste kunskapen om cancer, och genom att ge stöd till såväl drabbade som närstående.

Engagemang

Vi är alltid engagerade i varje enskild individs situation och gör alltid vårt bästa för att skapa de bästa förutsättningarna för den drabbade och de närstående. Vi ser och stödjer varandra, vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter i syfte att stötta på allra bästa sätt.