Vision och syfte

Vår vision

Alla ska ges möjlighet att få tillgång till den bästa kunskapen som finns inom cancervården och på detta sätt öka möjligheterna till ett långt liv med kvalitet.

Vårt syfte

Genom att säkra tillgången till rätt diagnos och rätt vård inom garanterad tid, ser vi till att den drabbade och dess närstående får bästa tänkbara förutsättningar i händelse av cancer.